Wanneer doet CLEOO mee?

Ik ga er van uit dat er een duidelijke noodzaak is om te veranderen én dat je om te beginnen wilt werken met de beschikbare kwaliteiten van de mensen in je organisatie. Ze werken in je organisatie met een reden, alleen kan het zijn dat hun ambities en die van de organisatie uit elkaar zijn gegroeid.

Dáár stap ik in. Het uitgangspunt is dus de ambitie van de organisatie en de beoogde resultaten van het team. Vervolgens ga ik op zoek naar wat er in het team aanwezig is aan zowel capaciteiten als veranderkracht. Dát is waar leiderschap gevraagd wordt én waar zicht komt op de ontwikkeling die het team of het teamlid kan maken (beschikbare kwaliteit en capaciteit) en wil maken (bereidheid).

Ik heb daarbij vooral oog voor het wat en waarom, niet direct naar het hoe van veranderingen. Ik kijk ook niet naar het tekort. Dat komt later wel, wanneer er wordt gekeken naar wat nodig is om veranderingen nóg verder te brengen.

Voor welke organisaties?

Ik werk voor organisaties die zich verder willen ontwikkelen en die eveneens hechten aan de ontwikkeling van hun medewerkers. Dat kunnen net zo goed organisaties zijn met een publieke en maatschappelijke functie (overheid, onderwijs) als bedrijven die commerciële(re) doelstellingen hebben.

Ik werk met mensen die floreren als ze een behoorlijke professionele autonomie hebben, die voor resultaten van elkaar afhankelijk zijn, verantwoordelijkheid hebben en die ook willen nemen en voor wie zichtbare resultaten die bijdragen aan het organisatiedoel essentieel zijn. Ze gedijen in een professionele cultuur en willen bijdragen aan de waarden en doelen van hun organisatie, alleen hebben ze niet (meer) het idee dat het altijd lukt.

Ik kan bijdragen als een of meer van deze signalen uit jouw team komen:

Afgenomen vertrouwen jegens management en organisatiesystemen

Je weet welke verandering nodig is, maar hebt geen idee hoe je daar komt

Futloosheid en cynisme in het team, het plezier is eruit

De energie in het team spat eraf, maar heeft nog geen richting

Er is een duidelijke en door veel teamleden gedragen visie, alleen komt die niet tot leven

Bereidheid tot veranderen zit wel tussen de oren maar komt niet uit de handen

Teamleden soleren steeds meer, terwijl samenwerking noodzakelijk is

Afschuiven van taken en verantwoordelijkheden

Voelbare maar onuitgesproken tegenstellingen

Jullie hebben drang om (een dienst of product of werkwijze) te vernieuwen maar oude patronen zitten nog in de weg

Er is behoefte om te experimenteren (samenwerking, klantcontact, ontwerpen van iets nieuws), maar jullie vinden het lastig hier vorm aan te geven