De werkwijze van Cleoo

Ik ga op zoek naar de ambities, het verloren gegane plezier en vaak komt dan ook de pijn op tafel. Niet met de bedoeling om erin te blijven hangen, maar ik ga juist op zoek naar de eerste stappen om (weer) in beweging te komen, zodat iedereen weer (soms kleine, soms grote) succeservaringen kan boeken. Dat gebeurt niet in grootse en meeslepende programma's, maar in de juiste acties en ook experimenten. Ik verken onder welke condities je teamleden in beweging kunnen komen en blijven en wat jouw rol als leidinggevende daar in is. Of wat jullie als management- of directieteam kunnen doen om de beweging op gang te brengen en ook daarna blijvend te ondersteunen.

Ik vind samen uitproberen en leren belangrijk. Zo komt het gevoel van samenwerken weer tevoorschijn, ontstaat er ruimte voor (nieuwe) inspiratie, is er erkenning van ieders kwaliteit en groeit het vertrouwen weer. Van daaruit help ik het team voortdurend te kijken naar wat wel en niet realistisch is aan de eigen en de organisatieambities en hoe veranderingen aan beide tegelijk kunnen bijdragen.

De verandering op gang brengen én gaande houden

 

Als organisatie wil je de verandering graag gaande houden.
Onbewust kiezen veel organisaties dan voor controle. Dat leidt helaas vaak eerder tot stagnatie.
In mijn werk besteed ik daarom aandacht aan hoe je de beweging kunt regisseren in plaats van controleren.

Belangrijke vragen daarbij zijn:


∞ hoe blijft je team zich aanpassen?

∞ wanneer moet het ferm blijven staan waar het staat?

∞ welke bronnen (systemen en werkprocessen) kunnen daarin ondersteunen?

∞ en ook: welke menselijke kwaliteiten?

 


We willen tenslotte allemaal dat verandering leidt tot verbetering en dat dát duurzaam is!